Những điều cần biết trước khi dấn thân nghề nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Tìm hiểu về các yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm và kỹ năng chính cần có trong bản mô tả công việc Tư vấn bảo hiểm nhân thọ.

tư vấn bảo hiểm
Những điều cần biết trước khi dấn thân nghề nhân viên tư vấn bảo hiểm

Có nên làm nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Còn được gọi là Tư vấn tài chính, Tư vấn bảo hiểm cung cấp lời khuyên tài chính cho khách hàng về lập kế hoạch hưu trí, đầu tư và bảo vệ trước rủi ro. Tư vấn bảo hiểm hoàn thành phân tích nhu cầu tài chính với khách hàng, bao gồm tài sản và nợ phải trả, tình trạng thuế, bảo hiểm hiện có và phân tích rủi ro.

Mô tả công việc của Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Chúng tôi đang tìm kiếm một Tư vấn bảo hiểm nhân thọ dựa trên kết quả để chịu trách nhiệm cung cấp lời khuyên tài chính cho khách hàng về lập kế hoạch hưu trí, đầu tư cho tương lai, tiết kiệm cho giáo dục và bảo vệ bảo hiểm nhân thọ. 

Tư vấn bảo hiểm sẽ tạo khách hàng tiềm năng, gặp gỡ khách hàng, hoàn thành phân tích nhu cầu tài chính và trình bày với họ các đề xuất tài chính tùy chỉnh. Sau đó, bạn nên thảo luận và tiếp thị các lựa chọn bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của họ.

Để trở thành một Tư vấn bảo hiểm thành công, bạn nên cập nhật các sản phẩm và lợi ích mới nhất và thông báo cho khách hàng về các dịch vụ này. Cuối cùng, một Tư vấn Bảo hiểm hàng đầu nên đưa ra hướng dẫn và lời khuyên chuyên biệt về các lĩnh vực quan tâm và trao quyền cho mọi người để có cuộc sống tốt hơn.

trách nhiệm của tư vấn bảo hiểm
Trách nhiệm của tư vấn bảo hiểm

Trách nhiệm của Tư vấn Bảo hiểm

 • Gặp gỡ khách hàng.
 • Cung cấp hướng dẫn và Tư vấn tài chính chuyên biệt.
 • Hoàn thành các phân tích nhu cầu tài chính.
 • Tạo và giải thích các kế hoạch tùy chỉnh.
 • Sử dụng kiến ​​thức về các chiến lược đầu tư thuế.
 • Đánh giá danh mục tài chính của khách hàng.
 • Phân tích rủi ro của khách hàng. -Khuyến khích khách hàng đầu tư trong tương lai.

Yêu cầu của Tư vấn Bảo hiểm

 • Bằng cử nhân tài chính hoặc tương đương.
 • Giấy phép do hội đồng nhà nước cấp.
 • Chứng nhận CFP được ưu tiên.
 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản mạnh mẽ.
 • Một vẻ ngoài chuyên nghiệp.
 • Đào tạo liên tục về các sản phẩm và lợi ích mới nhất.
 • Tham dự các buổi giới thiệu sản phẩm và hội thảo.
 • Tuân thủ các quy định và chính sách của nhà nước.
Có thể bạn quan tâm:

Câu hỏi phỏng vấn đại lý bảo hiểm

câu hỏi phỏng vấn đại lý bảo hiểm
5 câu hỏi phỏng vấn đại lý bảo hiểm hàng đầu với các mẹo chi tiết cho cả người quản lý tuyển dụng và ứng viên

Đại lý bảo hiểm là người chuyên thương lượng và bán các hợp đồng bảo hiểm. Nhiệm vụ của họ bao gồm lập kế hoạch phương thức thanh toán, thực hiện các chiến lược tiếp thị, giám sát các yêu cầu và trả lời các câu hỏi và khiếu nại của khách hàng. Họ làm việc độc lập hoặc làm việc tại các công ty bảo hiểm lớn.

Câu hỏi phỏng vấn đại lý bảo hiểm

1. Bạn có thể mô tả phương pháp của mình để theo dõi hiệu quả các kế hoạch chính sách mà bạn đã bán không?

Kiểm tra khả năng quản lý khách hàng của ứng viên.

2. Bạn đã sử dụng ba hình thức quảng cáo nào với tư cách là đại lý bảo hiểm?

Làm nổi bật kiến ​​thức của ứng viên về các chiến lược tiếp thị bảo hiểm.

3. Bạn hỏi những câu hỏi nào để đánh giá nhu cầu và yêu cầu của khách hàng tiềm năng?

Tiết lộ kinh nghiệm làm đại lý bảo hiểm của ứng viên.

4. Bạn có thể nêu một ví dụ về lần bạn thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm sau khi họ từ chối lúc đầu không? Làm thế nào bạn có thể xoay xở được?

Làm nổi bật kỹ năng đàm phán của ứng viên.

5. Làm thế nào để bạn quản lý những khách hàng hiếu chiến?

Kiểm tra kỹ năng giao tiếp và giao tiếp của ứng viên.

Nhận xét